นวัตกรรม

การค้นหาวิธีการใหม่ๆ และ ความกล้าในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของ Merz Aesthetics ตั้งแต่แรกเริ่ม และได้ทำให้เราเป็นผู้นำตลาดความงามเชิงการแพทย์ระดับโลกในวันนี้การให้ความสำคัญกับแผนกค้นคว้าวิจัย ระบบความคิดที่สมบูรณ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบขาด เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเป็นผู้นำของวันนี้

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จิตวิญญาณแห่งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เริ่มต้นเกิดขึ้นโดยผู้ก่อตั้งองค์กร กับคำถามที่ว่า “อะไรคือสิ่งที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการ” นั่นคือเป้าหมายของการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างได้มากกว่า และ สำเร็จยิ่งขึ้น Merz Aesthetics มีความภูมิใจที่จะสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัตินี้ ผ่านทางโปรแกรมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่มีความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงในปัจจุบัน

ความคิดริเริ่มร่วมทุน

Merz Aesthetics ดำเนินการลงทุนในบริษัทที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์สะท้อนให้เห็นเป้าหมายแรกเริ่มของเราที่เป็นไปเพื่อเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญขององค์กรกับแนวคิดที่ก้าวล้ำ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ จากบริษัทหรือสถาบันทางวิชาการต่างๆ