วิสัยทัศน์และค่านิยม

องค์กรที่เริ่มต้นและดำเนินกิจการโดยครอบครัว Merz Aesthetics ให้ความสำคัญกับความสำเร็จในระยะยาวความสำเร็จเริ่มต้นจากการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเราในทุกๆ วัน ต่อเนื่องไปทุกๆ ปี จากความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่าหนึ่งร้อยปี จนถึงการมุ่งให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะที่ Merz Aesthetics เราเชื่อเสมอว่า ความสำเร็จของคุณคือความความสำเร็จของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ระยะยาวของ Merz Aesthetics คือการเป็นบริษัทนวัตกรรมความงามที่ได้รับการชื่นชมและไว้วางใจมากที่สุดเป้าหมายนี้กระตุ้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและเข้าถึงมุมมองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคให้มากที่สุดและสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น ด้วยผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา กลยุทธ์ระดับโกลบอล และความตั้งใจทุ่มเทของ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้ Merz Aesthetics พร้อมทีจะเติบโตและสร้างความสำเร็จสู่อนาคต

ภารกิจของเรา

Mr. Friedrich Merz ผู้ก่อตั้งองค์กรเป็นที่ยอมรับในเรื่องการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนอย่างแท้จริง ท่านยังมีความต้องการที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนดูดีขึ้นและรู้สึกดีขึ้น คำถามที่ท่านถามกับตัวเองทุกครั้งเมื่อพบกับความท้าทายใหม่ๆ คือ “อะไรคือสิ่งที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการ” พนักงาน Merz ทุกคนภูมิใจที่จะสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัตินั้นด้วยการช่วยให้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมขององค์กรเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงานและทำให้พนักงานทุกคนจากทุกมุมโลกมีแนวทางปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกัน แนวคิด และพฤติกรรมดังต่อไปนี้คือสิ่งที่ Merz Aesthetics ปลูกฝัง สนับสนุน และ ให้คุณค่า

ยึดมั่นใน
นวัตกรรม

ยึดมั่นในนวัตกรรม

นวัตกรรมคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงและกุญแจสำคัญในการเจริญเติบโตขององค์กร Merz ลงทุนในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จระยะยาว เราสนับสนุนนวัฒนธรรมองค์กรในการสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านทางพนักงานของเราทุกคนอย่างสม่ำเสมอ

ทุ่มเทให้ลูกค้าและ
เพื่อนพนักงาน

ทุ่มเทให้ลูกค้าและเพื่อนพนักงาน

ในทุกอย่างที่เราทำ พนักงาน Merz จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและเพื่อนพนักงาน โดยอาศัยความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และความซื่อสัตย์เราพยายามอยู่เสมอที่จะแสดงให้เห็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เปิดเผยต่อกันในทุกๆ โอกาสและยังรับฟังข้อคิดเห็นจากคู่ค้าของเราเสมอ เพื่อเสริมสร้างทุกๆความสัมพันธ์และสร้างผลลัพธ์ที่ดี

นำส่งผลลัพธ์ที่ดี
และไว้วางใจได้

นำส่งผลลัพธ์ที่ดีและไว้วางใจได้

Merz Aesthetics ภูมิใจกับทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอตลอดระยะเวลามากกว่าหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาโดยยึดถือในมาตรฐานการผลิตและหลักจริยธรรมเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในทุกๆ สิ่งที่เราผลิต ผลลัพธ์การรักษา และ สัญญาที่เรามอบให้