ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Merz Aesthetics ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า 115 ปี เรามุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้โอกาสพนักงานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน โดยยึดถือรากฐานความคิดที่ Friedrich Merz ผู้ก่อตั้งของเราได้ริเริ่มเอาไว้

บริษัท Merz Aesthetics เป็น 1 ใน 73 องค์กรที่ได้รับรางวัลจาก HR Asia ซึ่งมอบรางวัลให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศต่างๆ ระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ สนับสนุนพนักงานให้สามารถเติบโตในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยในปีนี้บริษัท Merz Aesthetics ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่

HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการยกย่องจากพนักงานว่าเป็นองค์กรที่ดีที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภาคพื้นเอเชีย

HR Asia Most Caring Company Awards 2023 รางวัลสำหรับบริษัทที่ดีที่สุดที่จะทำงานด้วยในเอเชีย ในแง่ของการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่มุ่งเน้นความเจริญเติบโต และความเป็นเลิศ

ทั้งสองรางวัลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกลุ่มบริษัท Merz Aesthetics ในเรื่องของการให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจ สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงานให้เติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันและส่งเสริมให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด

สิ่งที่คุณจะได้จากการทำงานที่นี่

พนักงานของเราต่างมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรม บริการลูกค้าและทำงานร่วมกับทีมอย่างจริงใจ และส่งมอบผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของเรา ทั้งความมั่นใจในตัวเองและความมั่นใจในองค์กร เราสนับสนุนให้แต่ละคนได้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง ไม่ว่าความปรารถนาของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรก็ตาม เพราะทุกคนย่อมมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์

ตำแหน่งงานว่าง

Keywords